Pronájem jachty Chorvatsko, Řecko a Karibik vaše dovolená na jachtě plachetnici začíná u nás

Vyhledávání lodí

 zítra |smaž  


jste zde: úvodní » Katalog destinací » Rybolov v Chorvatsku


Rybolov v Chorvatsku

Rekreační sportovní rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit, v některých případech spjatá s potápěním (v žádném případě to však není podmínkou). Ať se jedná o lov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský lov je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona o rybolovu v moři. Přitom je třeba upozornit zejména na to, že na rozdíl od dřívější praxe, kdy při lovu ze břehu se povolení nevyžadovalo, je podle stávajících předpisů i při tomto způsobu jadranského rybolovu povolení nutné.

Jadran je stále ještě dost bohatý rybami i počtem jejich druhů - žije jich tu na 380, včetně ryb migrujících. Ostatní mořské fauny včetně tzv. plodů mořetu sice není obzvlášť mnoho (některých druhů výrazně ubývá), ale rybář může stále ještě počítat se slušným úlovkem. Cílem mnoha sportovních rybářů však není jen úlovek.

Lovit ryby v moři může každý cizí státní příslušník, tedy i občan ČR, jen pokud si zakoupí rybářský lístek (ribolovna dozvola) - povolení ministerstva zemědělství a lesnictví. Prodejem jsou pověřeny správy přístavů - kapitanáty, cestovní kanceláře, sportovní rybářská sdružení, místní pobočky turistického sdružení (turistička zajednica), turistické kanceláře. K vystavení rybářského povolení je potřeba jen cestovní doklad.

 

Banner Rybolov v chorvatsku

MOTOROVÉ LODĚ PLACHETNICE PRONÁJEM LODÍ CHORVATSKO...

 

Povolení k rekreačnímu a sportovnímu rybolovu na moři se vydává pro cizí státní občany:

* na 1 den - stojí 60 kun

* na 3 dny - stojí 150 kun

* na 7 dní - stojí 300 kun

* na 30 dní - stojí 700 kun

Poplatek je přitom stejný, ať sportovní rybář používá klasické rybářské náčiní (udici) nebo podvodní pušku (harpunu), ale zvlášť se vydává a také se platí povolení pro rybolov na udici a zvlášť pro rybolov s harpunou. Chce-li si tedy milovník rybolovu dopřát požitek z obou rybolovných technik, musí platit dvakrát. Povolení platí i pro lov hlavonožců a některých dalších živočichů, například sumýšů (v povolení je to přesně specifikováno). Na toto povolení se nesmí lovit tuňák (Thunnus thynnus, chorv. tun nebo tuna), mečoun obecný (Xiphias gladis, chorv. iglun) a plachetník (Tetrapturus belone, chorv. iglan) - těchto velkých ryb se týkají zvláštní předpisy, viz dále. V žádném případě však rybář nesmí lovit datlovku vrtavou (mlže, kterého na rozdíl od slávky jedlé nelze chovat uměle), její lov je přísně zakázán. Veškeré informace mj. o rybářském náčiní, které se smí v daném roce používat, obdrží rybář spolu s povolením k rybolovu.

 

Rekreační a sportovní rybolov na moři se smí provozovat s pomocí následující výzbroje a rybolovného náčiní:

* nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu;

* nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu;

* nejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře;

* nanejvýš 2 pruty s háčkem pro lov hlavonožců;

* nanejvýš 2 podvodní pušky (loví se se zvláštním povolením)

* nanejvýš 2 kusy náčiní pro lov velkého červa.

 

Zvláštními předpisy je upraven lov velkých ryb, např. mečounů a tuňáků, nazývaný též "Big game", patřící k nejatraktivnějšímu na Jadranu. Lov tuňáků, kteří váží od 100 do 500 kg (ale i více) je i pro zkušeného rybáře mimořádný zážitek, protože tuňák je velmi silná, vytrvalá a bojovná ryba a ne všude ve Středozemním moři je vůbec možnost jeho lovu.


Pro lov velkých ryb na volném moři je třeba mít zvláštní povolení, které se vydává na:

* na 1 den - stojí 100 kun

* na 3 dny - stojí 200 kun

* na 7 dní - stojí 400 kun

* na 30 dní - stojí 1000 kun

 

Majitelé povolení pro lov velkých ryb smějí lovit jen následujícím rybolovným náčiním:

* maximálně 2 pruty s nanejvýš 1 návazcem na každém prutu

* maximálně 2 šňůrami s prutem nebo bez prutu

 

Rybář smí ulovit za jeden den pouze jednoho tuňáka nebo jednoho mečouna či jednoho plachetníka, přičemž je zakázáno lovit tuňáky o hmotnosti nižší než 6,4 kg. Minimální povolená lovná délka u tuňáků je 70 cm. Tuňáci a další velké ryby doporučují odborníci lovit technikou vláčení z lodi na umělou rybku a splavováním na přirozenou návnadu. Rybáři, kteří mají zvláštní povolení pro lov velkých ryb na volném moři, jsou povinni nejpozději do 24 hodin po ulovení takové ryby podat zprávu o úlovku. K podání zprávy se používá evidenčního formuláře, který dostane rybář současně s povolením k rybolovu.

Každý rybář musí dbát řady platných zákazů při rybolovu, např.:

* Je zakázáno ulovit za den více než 5 kg úlovku, tedy dohromady ryb i jiných mořských živočichů, které smí rybář v rámci povolení k rybolovu lovit. Denní maximální úlovek není ovšem omezen při velmi populárních tradičních závodech v rybolovu v zimě na přelomu roku v lázních Mali Lošinj na ostrově Lošinj.

* Rybář nesmí nalovené ryby ani prodávat, ani směňovat, smí je použít jen pro vlastní potřebu rybáře a jeho rodiny.

* Ryby i další ulovení mořští živočichové nesmějí být podměreční, tj. musejí mít alespoň předepsanou minimální míru (povolenou délku úlovku), která je pro jednotlivé druhy ryb i ostatních živočichů přesně stanovena (viz dále).

* Rekreační a sportovní rybolov je zakázán v přístavech, na plážích a na koupalištích v době od 1. května do 1. října.

* Nesmí se lovit v ústí vodních toků do moře, v místech tření ryb, v místech do 100 metrů odbřehů s plážemi.

* Je zakázáno používat nedovolené velikosti nebo tvary udic.

* Je zakázáno lovit s přístroji a zařízeními na stlačený vzduch, které umožňují dýchání pod vodou (potápěčské přístroje).

* Rybolov podvodní puškou (harpunou) při potápění nebo plavání je povolen jen od 7.00 do 20.00 hod. na jaře a v létě.

* Umělé osvětlení (tzv. feral) je povoleno do 1000 kandel, smí se používat jen při rybolovu harpunou nebo při lovu některých mořských organismů.

V každém případě se doporučuje získat při koupi povolení co nejvíce informací, než se vystavovat nebezpečí nemalých pokut za nedodržení předpisů. Jejich neznalost neomlouvá. Pro rybolov na Kornatech je nutné získat povolení Správy národního parku Kornati v Murteru.

Pro rybolov na moři platí obecně, že v severozápadní části Jadranu, tedy od Splitu na severozápad, jsou bohatší úlovky kolem ostrovů; přitom lepší podmínky jsou na vnější straně ostrovů. V jihovýchodní části jsou lepší výsledky rybolovu při pevnině.

Bez ohledu na tento obecný předpoklad jsou však místa rybami bohatší a místa podstatně chudší. K bohatým patří např. vody kolem ostrova Lastovo a skupin ostrůvků vjeho blízkosti, dále u ostrovů, které jsou vysunuty do volného moře (Palagruža, Jabuka, Brusnik), velmi úspěšný bývá rybolov na vnější straně ostrova Visu (např. ve vodách u obce Komiža se s úspěchem loví nejen ryby, ale i langusty), u ostrova Korčuly (kromě ryb i hlavonožci a mlži), u ostrova Šipanu (též langusty), Mljetu, Cresu a Lošinje.

V předpisech jsou též stanoveny minimální rozměry jednotlivých druhů lovených ryb (uvádíme latinské názvy a tam, kde se nám to podařilo zjistit, i české názvy):

Ryby:

* Diplodus vulgaris - mořan obecný - 15 cm

* Tetrapturus belone - plachetník - 120 cm

* Xiphias gladius - mečoun obecný - 120 cm

* Anguilla anguilla - 30 cm

* Sciaena umbra - smuha - 30 cm

* Epinephelus marginatus - kanic hnědý - 60 cm

* Sparus aurata - 20 cm

* Dicentrarchus labrax - mořčák evropský - 25 cm

* Lithognathus mormyrus - 20 cm

* Squalus acanthias - ostroun obecný - 65 cm

* Diplodus puntazzo - mořan - 22 cm

* Diplodus sargus - mořan příčnopruhý - 21 cm

* Scorpaena scrofa - ropušnice obecná - 25 cm

* Thunnus thynnus - tuňák obecný - 70 cm

* Conger conger - úhořovec mořský - 70 cm

* Dentex dentex - zubatec obecný - 30 cm

Mlži:

* Mytilus galloprovincialis - slávka - 5 cm

* Pecten jacobaeus - 9 cm

* Ostrea edulils - ústřice jedlá - 6 cm

* Venus gallina - 2,5 cm

* Ruditapes decussatus - 2,5 cm

* Arca noae - návka Noemova - 5 cm

* Venus verrucosa - 3 cm

Krabi:

* Maja squinado - 10 cm

Adresy regionálních Správ rybolovu ve Středozemním moři při ministerstvu zemědělství a lesnictví Chorvatské republiky (Uprava ribarstva Mediterana ministarstvapoljoprivrede i šumarstva Hrvatske republike, Zagreb, ul. grada Vukovara 78, které též prodávají povolení k rybolovu.

* Pula. Sv. Teodora 2

* Rijeka, Demetrova 3

* Senj, Trg Cilnica 1

* Zadar, Zrinsko-Frankopanska 38

* Šibenik, Trg P. Šubića

* Split, Prilaz Braće Kaleterna 10

* Ploče, Trg kralja Tomislava 16

* Dubrovnik, M. Majorice 4

Dále povolení k rybolovu prodávají turistické agentury, správy přístavů a pověřené soukromé osoby ve většině přímořských měst, obcí a letovisek (v některých místech je jich několik, a to zejména tam, kde jsou v blízkosti vyhlášená bohatá loviště ryb a lovných mořských organismů), prodává je též Potápěčský svaz v Záhřebu (Zagreb, Dalmatinska 12) a většina potápěčských klubů a středisek v přímoří.

Spolu s povolením dostane rybář i seznam míst na Jadranu, kde je rybolov zakázán nebo omezen.

Řeky a jezera

Sportovně rekreační rybolov je povolen na některých řekách, případně na některých jejich úsecích, a na některých jezerech. Informace o tom i další potřebné údaje poskytují a povolení vydávají místní turistická sdružení, která případně podají informaci, na koho se o rybářský lístek obrátit. V současné době stojí rybářský lístek mezi 30 a 50 kunami na 1 den (ale i 80 kun), na týden 150 - 200 kun, přičemž poplatek na různých vodních tocích může být značně rozdílný a může se měnit i během roku. Pro přehled uvádíme ceny povolení pro sportovně rekreační rybolov na Vranském jezeře v r. 2007: 1 den - 60 kun, 3 dny - 120 kun, 7 dní - 200 kun, 30 dní - 350 kun, 1 rok - 750 kun.

I zde je přesně stanoveno, jaké rybářské náčiní se smí pro určité druhy ryb používat, např. kolik a jakých udic, maximální denní úlovek podle druhů ryb (např. počet lipanů nebo pstruhů je omezen na 3 kusy za den, štik rovněž 3 kusy ap.) Jsou přesně stanovena místa, kde je rybolov povolen, jsou určeny úseky řek a jezer. Je zakázáno lovit v noci (na některých vodách), lovit rukou a z loďky (opět na některých vodách), lovit v době hájení.

K výborným rybářským terénům patří např. řeka Cetina, Peručské přehradní jezero, delta Neretvy, řeka Jadro, některé úseky Zrmanji a Krky, Vranské jezero u Pakoštan v Severní Dalmácii.

V Trilji se organizují rybářské výlety na řeku Cetinu a a na její dva přítoky Rudu a Grab. Cena na 1 den: 37 - 57 EUR (podle ročního období). Zahrnuje: převoz do místa rybolovu, denní povolení, doprovod instruktora.


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Rychlý kontakt

kontaktní formulář

Zasílání novinek

Na zadaný e-mail Vám budeme zasílat informace o našich nových službách, akčních nabídkách a nových informací. Zasílání můžete kdykoliv zastavit.

Copyright 2024 Power and Sailing - YachtGroup.CZ - úvodní strana | Partneři

YachtGroup.CZ s.r.o.

Naši partneři: Skříně na míru Adhesive mats Velkoobchod kování Dekontaminační rohože Tacky mats Zateplování budov Kování Sticky mats